O nás

Jsme Student and Career Institute, zkráceně SACI.

Posláním SACI je napomáhat rozvoji osobních a profesních schopností studentů i absolventů středních a vysokých škol v České republice za účelem vyššího uplatnění na trhu práce. Z tohoto poslání vycházejí dílčí cíle SACI.

Cíle SACI:

  1. Rozvíjet spolupráci škol s dalšími institucemi a organizacemi za účelem získávání praktických zkušeností a dovedností pro studenty.
  2. Vytvářet prostor pro výměnu názorů a zkušeností studentů, včetně vzájemných osobních i společenských setkání zaměstnavatelů a studentů.
  3. Podporovat poradenství v oblasti uplatnění na trhu práce
  4. Vytvářet zázemí pro jednoduchý a rychlý transfer důležitých informací.
  5. Podporovat mezinárodní studentské aktivity.
  6. Všeobecně rozvíjet studentský život a prostředí na školách.
  7. Budovat dobré jméno a pozitivní image SACI.

SACI v rámci svojí činnosti pořádá a podporuje kurzy, semináře, workshopy, přednášky, konference a jiné vzdělávací akce, stejně jako přidružené aktivity do kterých řadíme kulturní, společenské a sportovní akce.

Sdílejte